כביש גישה ללוטם

תוכנית ג/ 3508

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כביש גישה ללוטם
מספר: ג/ 3508
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד את השטחים לדרך לסלילית כביש.
הסדרת הסתעפויות וצמתים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבלוטם

תיאור המיקום:
ישוב: לטם

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו05/01/2009
החלטה בדיון בהפקדה26/03/1979
קבלת תכנית27/02/1979