כביש גישה למועוויה

תוכנית ג/ 741

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: כביש גישה למועוויה
מספר: ג/ 741
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת דרך גישה לכפר מועאוויה.

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעודי קרקע מקרקע חקלאית ל- דרך (כביש) גישה.
- קביעת הוראות בניה לסלילת הדרך.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהעירוןבסמ"הבסמ"המועאוויה

תיאור המיקום:
צפון מערבית לשכונת עין אברהים ומזרחית לכפר מועאוויה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20323חלק31-33, 35-40
20324חלק2, 7-10, 14-15, 31
20326חלק28, 31-32, 38-40, 45
20332חלק7, 9-12, 14, 17, 36-37
20335חלק1, 34
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 400מחוז חיפה - תכנית מתאר לשטח הגלילי לתכנון עיר - מחוז חיפהשינוי
תוכניתענ/ 609מרכז מסחרי - עין אבראהיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/11/2009תאריך פרסום: 26/11/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6025. עמוד: 702. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים13/11/2009תאריך פרסום בעיתון: 12/11/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 13/11/2009. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 12/11/2009. עיתון: עיתון יומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט25/10/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/06/2009
החלטה בדיון באישור תכנית22/04/2009
החלטה בדיון בביטול הפקדה22/04/2009
פרסום להפקדה ברשומות15/06/1972תאריך פרסום: 15/06/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1829. עמוד: 1818. שנה עברית: התשלב .
החלטה בדיון בהפקדה07/03/1972
קבלת תכנית07/03/1972
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה