כביש גישה למושב נהלל

תוכנית ג/ 295

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כביש גישה למושב נהלל
מספר: ג/ 295
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלנהלל

תיאור המיקום:
ישוב: נהלל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10600חלק6-8, 10, 12-16, 18, 52, 55, 62, 65, 68, 71, 74
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/07/1962תאריך פרסום: 19/07/1962. שנה עברית: התשכב .
פרסום להפקדה ברשומות17/02/1953תאריך פרסום: 17/02/1953. שנה עברית: התשיג .
קבלת תכנית17/02/1953