כביש גישה למטמנת עברון

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 090/ 10/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: כביש גישה למטמנת עברון
מספר: 090/ 10/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
כביש גישה למטמנת עברון

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרעברון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18483חלק8
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר25/05/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201002717/05/2010