כביש גישה למפעל פרוטרום באזור תעשיה שגיא 2000

תוכנית ג/ 15396

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: כביש גישה למפעל פרוטרום באזור תעשיה שגיא 2000
מספר: ג/ 15396
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון דרך גישה ושצ"פ באזור התעשיה

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד קרקע משטח ציבורי פתוח לדרך
ליעד השטחים המסומנים בצבע אדום לדרך
ליעד השטח המתוחם בקו כחול להקמת מעברים, תעלות, גדרות, קירות תומכים, וכן לביצוע כל עבודות חפירה מילוי והריסה הכרוכים בסלילת הדרך.
הסדרת הסתעפויות צמתים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאל

תיאור המיקום:
כביש גישה למפעל פרוטרום באזור תעשיה שגיא 2000.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17198חלק11
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות10/07/2008תאריך פרסום: 10/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5831. עמוד: 3913. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/05/2008
החלטה בדיון בהפקדה10/05/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/09/2005
קבלת תכנית29/03/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים90730/06/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200600710/05/2006