כביש גישה למצבת מסדר "אל הנבואה"

תוכנית ג/ 1200

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כביש גישה למצבת מסדר "אל הנבואה"
מספר: ג/ 1200
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ייעוד שטח בגוש 15219 משטח חקלאי לשטח המיועד להתווית דרך גישה למצבת מסדר "אל הנבואה".

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןארבל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15219כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/04/1972תאריך פרסום: 27/04/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1818. עמוד: 1514. שנה עברית: התשלב .
החלטה בדיון באישור תכנית08/11/1971
פרסום להפקדה בעיתונים13/12/1970תאריך פרסום בעיתון: 13/12/1970. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 13/12/1970. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות20/08/1970תאריך פרסום: 20/08/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1654. עמוד: 2760. שנה עברית: התשל .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/07/1970
החלטה בדיון בהפקדה09/03/1970
קבלת תכנית09/01/1970