כביש גישה לפלך

תוכנית ג/ 11376

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: כביש גישה לפלך
מספר: ג/ 11376
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
סלילת כביש גישה חדש לישובים תובל ופלך.
סלילת הדרך הנדרשת, כדי לתת מענה נאות לתכניות
להרחבת תובל ופלך.
בעתיד תשמש הדרך בסיס להרחבת הישובים כישור-תובל-פלך

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבפלך

תיאור המיקום:
ישוב: תתת ???

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18819חלק10
18906חלק22, 26-31, 34-35, 37, 40-41, 45
18908חלק12, 17, 20, 22, 25, 27-29, 32-35
18909חלק12, 17, 19, 33-35, 38-43, 45-46, 48
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף28/01/2000
קבלת תכנית28/06/1999