כביש גישה לקיבוץ עברון

תוכנית ג/ 17515

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: כביש גישה לקיבוץ עברון
מספר: ג/ 17515
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסטת דרך הכניסה הסטטוטורית לקיבוץ עברון מערבה במטרה לאפשר כניסה לקיבוץ מצומת איסי לה מולינו.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד מקרקע חקלאית וממבני ציבור לדרך ומדרך למבני ציבור, קביעת תכליות מותרות בשטחי הדרכים, קביעת קווי בנין בדרכים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרעברון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18147חלק157156, 158-159
21066חלק303, 5, 12, 25
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 11080קיבוץ עברוןשינוי
תוכניתג/ 3875חלוקת מגרשים לבניה, קיבוץ עברוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה18/03/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/01/2009
קבלת תכנית09/03/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200900418/03/2009