כביש גישה לקיבוץ רביד

תוכנית ג/ 3799

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית דרך
שם: כביש גישה לקיבוץ רביד
מספר: ג/ 3799
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד השטח לדרך וסלילת כביש, הקמת גשרונים, תעלות ועבודות אחרות הכרוכות בסלילת הכביש וכן הסדר הסתעפויות וצמתים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק הירדןעמק הירדןרביד

תיאור המיקום:
הר רביד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15420חלק2
15421חלק2
15457חלק1, 6, 12
15458חלק1
15459חלק1
15601חלק1, 31
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/08/1983תאריך פרסום: 04/08/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2949. עמוד: 2610. שנה עברית: התשמג .
פרסום לאישור בעיתונים30/05/1983תאריך פרסום בעיתון: 30/05/1983.
החלטה בדיון באישור תכנית31/01/1983
פרסום להפקדה ברשומות01/07/1982תאריך פרסום: 01/07/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2831. עמוד: 2399. שנה עברית: התשמב .
פרסום להפקדה בעיתונים10/05/1982תאריך פרסום בעיתון: 15/03/1982. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 15/03/1982. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/03/1982. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/05/1982. עיתון: עיתון יומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/05/1980
החלטה בדיון בהפקדה17/03/1980
קבלת תכנית17/12/1979