כביש גישה לקיבוצים

תוכנית עח/ 201

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כביש גישה לקיבוצים
מספר: עח/ 201
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ביטול הצומת הקיים לקיבוץ גבעת חיים איחוד וקיבוץ
גבעת חיים מאוחד, והעתקתו מזרחה. בניית מעבר עילי
להולכי רגל אופניים וקלנועים במקום הצומת המבוטל.
ב. הרחבת דרך מס' 581 בקטע שבין הכניסה לגבעת חיים
איחוד ועד הכניסה לעין החורש, מ-30 מ' ל-40 מ' לצורך
הסדרת צמתים חדשים וצומת קיים
לשלושת הקיבוצים: קבעת חיים איחוד, גבעת חיים
מאוחד ועין החורש.
ג. סלילת דרכי גישה בתוך קיבוץ גבעת חיים איחוד למרכז
החינוך ולאצטדיון במקום הגישה מהצומת המבוטל.
ד. סלילת דרך מקשרת בין קיבוץ גבעת חיים מאוחד לקיבוץ
עין החורש אשר תאפשר מעבר בטוח של התנועה המקומית
(ילדים ואופניים) לקריית חינוך האזורית בעין החורש.
ה. בניית מתקני ניקוז ומעבירי מים, וכל מבנה דרך הדרוש
לסלילת הדרכים.
ו. שינוי יעודי הקרקע בתחום התכנית: מאזור חקלאי,
מבני משק, ספורט, מגורים, תעשיה, מוסד חינוכי אזורי,
תעלת ניקוז, ושטח פרטי פתוח לדרך, מאזור חקלאי - לחניה,
ממוסד חינוכי אזורי - לשטח ציבורי פתוח, ומדרך - לאזור
חקלאי ולשטח ציבורי פתוח.
ז. קביעת הוראות והגבלות בניה בתחום התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרעין החורש
מרכזעמק חפרעמק חפרגבעת חיים אחוד
מרכזעמק חפרעמק חפרגבעת חיים מאוחד

תיאור המיקום:
דרך גישה מדרך איזורית 581 לקיבוצים:
גבעת חיים איחוד, גבעת חיים מאוחד ועין החורש.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8286חלק96, 8, 10-11, 13, 15
8287חלק3, 6, 9, 11, 14-15, 17, 21-23
8288חלק4-5, 11
8289חלק122-3, 5, 11, 13
8421חלק3-4, 7
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמשמ/ 13שינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתמשמ/ 12שינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתמשמ/ 11עחשינוי
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/02/2006תאריך פרסום: 27/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5500. עמוד: 2070. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים10/02/2006תאריך פרסום בעיתון: 08/02/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/02/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/01/2006
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה15/01/2006
החלטה בדיון במועצה הארצית10/03/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות15/12/2004
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/09/2003
פרסום להפקדה ברשומות04/09/2003תאריך פרסום: 04/09/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5222. עמוד: 4028. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים08/08/2003תאריך פרסום בעיתון: 05/08/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/08/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/08/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/05/2003
החלטה בדיון בוולק"ח07/10/2002
החלטה בדיון בהפקדה15/04/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/02/2002
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף24/07/2001
קבלת תכנית25/06/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים58415/01/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לקוי בנין200402410/03/2005
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200403615/12/2004
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200401613/06/2004
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200400529/02/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים34530/09/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים46207/10/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים45801/07/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים26517/06/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח14527/05/2002
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200200615/04/2002