כביש גישה לשבי ציון

תוכנית ג/ 17363

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: כביש גישה לשבי ציון
מספר: ג/ 17363
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הטיית כביש הגישב לשבי ציון במטרה לבטל את הצומת המדורג ולאחד את צומת רגבה ושבי ציון לצומת מרומזר

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד מקרקע חקלאית לדרך, קביעת התכליות מותרות בשטחי הדרכים, קביעת קווי בניה בדרכים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18482חלק22
19953חלק39, 41
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4360חלוקת מגרשים מחדששינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו13/01/2010
החלטה בדיון בהפקדה05/01/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/08/2008
קבלת תכנית17/12/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200900105/01/2009