כביש גישה לתובל ופלך

תוכנית ג/ 12713

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: כביש גישה לתובל ופלך
מספר: ג/ 12713
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
סלילת כביש גישה לישובים תובל ופלך כוללת הסדרת צמתים/הסתעפויות למדרשת כישורית, דיר אל אסד, תובל ופלך.
סלילת הדרך נדרשת ע"מ לתת מענה נאות לתוכניות להרחבת ישובים תובל ופלך.
שינוי ייעוד הקרקעות השונות לדרך.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבכישור
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18906חלק16, 22, 26-31, 34-35, 37, 40-41, 45
18908חלק12, 17-18, 20-22, 28-29, 31-35
18909חלק17, 19, 33-35, 38-40, 42-46
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה בעיתונים01/02/2008תאריך פרסום בעיתון: 01/02/2008. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 30/01/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/02/2008. עיתון: אל-סינארה.
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר האינטרנט31/12/2007
פרסום תכנית לדחייה ברשומות20/08/2007תאריך פרסום: 20/08/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5705. עמוד: 4018. שנה עברית: התשסז .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו01/07/2007
החלטה בדיון באישור תכנית22/06/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות22/06/2004
פרסום להפקדה ברשומות27/01/2004תאריך פרסום: 27/01/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5268. עמוד: 1756. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים23/01/2004תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/01/2004. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2004. עיתון: עיתון יומי א.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/12/2003
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט06/11/2003
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/11/2003
החלטה בדיון בוולק"ח06/01/2003
החלטה בדיון בהפקדה13/02/2002
קבלת תכנית29/08/2001