כביש גישה לתובל

תוכנית ג/ 4965

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כביש גישה לתובל
מספר: ג/ 4965
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד את השטח המסומנים בצבע אדום לדרך וסלילת
כביש

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבתובל

תיאור המיקום:
ישוב: תובל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18818חלק
18819חלק
18908חלק
18909חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו04/01/2009
החלטה בדיון באישור תכנית27/06/1988
פרסום להפקדה ברשומות22/01/1987תאריך פרסום: 22/01/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3420. עמוד: 540. שנה עברית: התשמז .
פרסום להפקדה בעיתונים27/11/1986תאריך פרסום בעיתון: 27/11/1986.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/06/1986
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו08/06/1986
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה08/06/1986
החלטה בדיון בהפקדה12/11/1984
קבלת תכנית06/03/1984