כביש גישה לתחנת רכבת מזרחית לצומת עד הלום

תוכנית 3/ 02/ 101/ 100

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כביש גישה לתחנת רכבת מזרחית לצומת עד הלום
מספר: 3/ 02/ 101/ 100
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. יצירת מסגרת תכנונית להכשרת דרך גישה לתחנת רכבת
ולמרכז התבורה חייבורו לכביש "S" ט-"רובע המיעוחד".
ב. שינוי יעוד מזיקת הנאה למעבר קוי דלE וקצא"א לחניה
ודרך משולבת בטיפוח נופי עם זיקת הנאה למעבר קוי דלק
ע"י שינוי וקביעת יעודי קרקע לדרך, חניה, דרך משולבת
בטיפוח נופי ומרכז תחבורה ואחסנה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
180חלק555-6, 10-14, 20-21, 23-36, 52-53
181חלק17-18, 38-39, 41-43, 60-61
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ 03/ 121/ 1יעוד שטח לתחנת משנה (טרנספורמציה) "אשדוד דרום"שינוי
תוכנית3/ 02/ 101תוכנית מתאר אשדודשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו20/08/2007
החלטה בדיון בהפקדה22/03/2004
קבלת תכנית07/07/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201100822/08/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200400322/03/2004