כביש גישה מצפריה לתחנת רכבת- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.

תוכנית גז/ 62

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כביש גישה מצפריה לתחנת רכבת- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מספר: גז/ 62
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התוית כביש גישה, בנית גשר ו- Cul de sac

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק לודעמק לודצפריה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6255חלק1-5
6260חלק9-10
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות07/09/1961תאריך פרסום: 07/09/1961. מס' ילקוט פרסומים: 875. שנה עברית: התשכא .
קבלת תכנית07/09/1961