כביש גישה קבר יתרו

תוכנית ג/ 12894

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: כביש גישה קבר יתרו
מספר: ג/ 12894
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להתוות תוואי ולהסדיר את הגישה לקבר יתרו.

עיקרי הוראות התכנית:-
שינוי יעוד מקרקע חקלאית לדרך.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתון

תיאור המיקום:
קבר יתרו

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17308חלק1
17329חלק100-101, 109, 118-119, 144
17330חלק73, 75-79, 81-82, 85-88, 90-94, 96-102, 104, 106-108, 118, 123, 127
17331חלק77, 81
17332חלק7, 771-2, 4-6, 8-10, 33, 57, 60
17333חלק129-132
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4477מושב כפר זיתיםשינוי
תוכניתג/ 747מרחב הועדה המקומית לתכנון ולבניה -גליל תחתוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/09/2004תאריך פרסום: 23/09/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5330. עמוד: 30. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים27/08/2004תאריך פרסום בעיתון: 27/08/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 24/08/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/08/2004. עיתון: הצופה.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/08/2004
החלטה בדיון באישור תכנית21/06/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/04/2004
פרסום להפקדה ברשומות15/04/2004תאריך פרסום: 15/04/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5289. עמוד: 2559. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים26/03/2004תאריך פרסום בעיתון: 26/03/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 24/03/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/03/2004. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/03/2004
החלטה בדיון בוולק"ח15/12/2003
החלטה בדיון בהפקדה21/08/2002
קבלת תכנית13/12/2001