כביש גישה - לטרמינל צבאי בעובדה

תוכנית 12/ 03/ 128/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: כביש גישה - לטרמינל צבאי בעובדה
מספר: 12/ 03/ 128/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
כביש גישה צפוני לטרמינל צבאי בעובדה כולל צומת של כביש 12
- שינוי יעוד משטח פתוח לדרך.
- קביעת קן בניין.
- קביעת הוראות מגבלות לשימושי קרקע הנובעות מהדרך.
- קביעת הוראות לפיתוח ושיקום נופי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39107כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה18/12/2006
קבלת תכנית10/08/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200601118/12/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200600313/02/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200400322/03/2004