כביש חיבור אופקים - שדה תימן - קטע עירוני

תוכנית 23/ מק/ 2047

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: כביש חיבור אופקים - שדה תימן - קטע עירוני
מספר: 23/ מק/ 2047
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת שטחים ושינוי יעודי קרקרע לצורכי ציבור כמפורט להלן
- הרחבת דרך קיימת וסלילה של דרך חדשה בתחום הבנוי של העיר אופקים
כחלק ממסגרת תכנונית להתווית דרך מהעיר אופקים מזרחה,
אל כביש מס' 25, לכיון באר שבע, כדי לקצר את מרחק הנסיעה לב''ש
ולהקל על עומס התנועה מכביש מס' 241 ובצמתים גילת ואשל הנשיא.
מעבר לתחום העירוני ועד לכביש 25 מוגשת במקביל תכנית
לועדה המחוזית לתכנון ובניה.
- שינוי יעודים בדרך מאושרת לאזור משולב ומאזור משולב שצ''ם
ומגורים לדרך מוצעת, על פי סעיף 62 א (א) סעיפי משנה (2) (3).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39556חלק6-783
39557חלק93-94, 96-98, 146126, 139
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית23/ מק/ 2008אזור התעשיה - אופקיםשינוי
תוכנית23/ 02/ 101/ 2תכנית מתאר אופקיםשינוי
תוכנית23/ 03/ 102/ 82שכונת רמב''ם - אופקיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה04/02/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר02/10/2005