כביש חיפה טבריה קטע הסוללים צומת גולני

תוכנית ג/ 1875

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כביש חיפה טבריה קטע הסוללים צומת גולני
מספר: ג/ 1875
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להתוות כביש עוקף מצפון למכלול נצרת עלית והכפרים באזור

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגלילית מחוז צפוןמקומי - מחוזי מחוז הצפוןמקומית מחוזית מחוז הצפון

תיאור המיקום:
ישוב: תתת ???

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17383חלק
17384חלק
17385חלק
17463חלק
17464חלק
17591חלק
17608חלק
17626חלק
17628חלק
17631חלק
17639חלק
17640חלק
17643חלק
17645חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/07/1975תאריך פרסום: 10/07/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2125. עמוד: 2009. שנה עברית: התשלה .
החלטה בדיון באישור תכנית20/01/1975
פרסום להפקדה ברשומות21/04/1974תאריך פרסום: 21/04/1974. מס' ילקוט פרסומים: 2001. עמוד: 1256. שנה עברית: התשלד .
החלטה בדיון בהפקדה24/09/1973
קבלת תכנית10/09/1973