כביש כניסה מזרחית לפקיעין.

תוכנית ג/ 19810

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: כביש כניסה מזרחית לפקיעין.
מספר: ג/ 19810
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
כביש כניסה מזרחית לפקיעין.

עיקרי ההוראות:
קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
קביעת השלבים והנחיות לביצוע.
קביעת הנחיות סביבתיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה נפתליפקיעין (בוקייעה)פקיעין (בוקייעה)
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19085חלק1-5, 7
19103חלק17-20, 23-26, 35-37
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 11900שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגוריםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה08/05/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/03/2012
קבלת תכנית27/07/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע14501/11/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201200708/05/2012