כביש מספר 4 מחלף שמרת.

תוכנית ג/ 8854

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: כביש מספר 4 מחלף שמרת.
מספר: ג/ 8854
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מחלף, שינוי יעוד משטח חקלאי לדרך.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרשמרת

תיאור המיקום:
ישוב: שמרת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18110חלק10, 14-15
18111חלק11, 14
19959חלק122, 5, 13, 16, 20
19964חלק12-13
19965חלק2-3, 9, 406, 8, 10-12, 33, 39
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית08/04/1995