כביש מס' 1 הקטע בין שדרות אשכול לצומת מעלה אדומים

תוכנית 4229

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כביש מס' 1 הקטע בין שדרות אשכול לצומת מעלה אדומים
מספר: 4229
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הרחבת דרך שכם וכביש מספר 1 מצומת שדרות אשכול
ועד צומת מעלה אדומים ודרך ענתות.
ב. התויית גשרים מעל לצומת דרך-שכם ורחוב ההגנה
ומעל לצומת כביש מספר 1 וכביש מעלה אדומים.
ג. שינוי יעוד שטח, משטח פתוח ציבורי ומשטח פתוח
פרטי לדרך ולשטח לדרך ו / או עיצוב נוף.
ד. קביעת תנאים סביבתיים וטיפול נופי לבצוע הדרכים
בהתאם לנספחי הפיתוח ובהתאם למסקנות תסקיר
ההשפעה על הסביבה.
ה. קביעת בינוי והוראות עיצוב לגשרים ולאמצעי
המיגון מפני מטרדים סביבתיים.
ו. קביעת הוראות להריסת בנינים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושלים

תיאור המיקום:
כביש מס' 1 בדרך שכם בין שכונות גבעת שפירא וגבעת
המבתר לדרום שועפט,מצומת שדרות לוי אשכול בדרום עד
צומת כביש מעלה אדומים ודרך ענתות בצפון. שטח בין
קואורדינטות אורך 000 / 172 - 500 / 172 ובין
רדינטות רוחב 000 / 134 - 125 / 135 .
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30000חלק1, 31-33, 46, 48, 68
30247חלק5, 12
30509חלק10-11, 23-25, 33, 46, 48, 68
30545חלק20
30552חלק48-49, 51
30553חלק20-23, 2810-11, 17-19, 27, 29-31
30554חלק1-3
30560חלק3, 5-8, 10-12, 17
30652חלק27, 33
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים06/06/1993תאריך פרסום בעיתון: 06/06/1993.
פרסום לאישור ברשומות03/06/1993תאריך פרסום: 03/06/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4117. עמוד: 3131. שנה עברית: התשנג .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/05/1993
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה29/03/1993
החלטה בדיון באישור תכנית23/03/1993
החלטה בדיון בהתנגדויות27/10/1992
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר26/05/1992
פרסום להפקדה ברשומות02/04/1992תאריך פרסום: 02/04/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3990. עמוד: 2654. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה בעיתונים24/03/1992תאריך פרסום בעיתון: 24/03/1992.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/03/1992
החלטה בדיון בהפקדה03/12/1991
קבלת תכנית11/04/1991