כביש מס' 27 - דרך ק.צ.א.א - כניסה דרומית אשקלון

תוכנית 6/ 02/ 234/ 40

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כביש מס' 27 - דרך ק.צ.א.א - כניסה דרומית אשקלון
מספר: 6/ 02/ 234/ 40
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית ע"י
שינוי יעוד וקביעת הנחיות ומגבלות לצורך:
א. התווית דרך בין דרך בין עירונית מס' 4
לבין אזור תשיה דרומי אשקלון
(במקום דרך מאושרת המיועדת בתכנית זו לביטול).
ב. הסדרת ההתחברות לדרך עירונית מס 4 (דרך רבין).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1273חלק
1274חלק
1275חלק
1279חלק
1280חלק
1481חלק
1731חלק
1732חלק
1733חלק
1734חלק
1735חלק
2574חלק
2576חלק
2845חלק
2846חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 02/ 234תכנית מתאר חוף אשקלוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו19/01/2010
החלטה בדיון בוולק"ח09/04/2008
החלטה בדיון בהפקדה14/08/2006
קבלת תכנית15/10/2002