כביש מס' 57 עוקף כפר יונה בין צומת השרון למחלף כביש 444.

תוכנית מח/ 137

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כביש מס' 57 עוקף כפר יונה בין צומת השרון למחלף כביש 444.
מספר: מח/ 137
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפר
מרכזלב השרוןלב השרון
מרכזשרוניםכפר יונה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8113חלק43, 55, 6027-28, 31-33, 40-42, 44-46, 54, 57, 62, 65, 68-69
8115חלק304-6, 8, 33
8117חלק1, 6-9, 12-14
8118חלק50-51, 59-624-5, 30, 43, 48, 52, 58
8119חלק11-13, 15-16, 434-6, 9-10, 14, 17-20, 34, 42
8120חלק2-3, 9
8121חלק1-2, 6, 17-18
8129חלק5-6, 13-18, 20
8130חלק1-5, 9, 17-18
8132חלק60, 80, 837, 24, 57, 61-62, 79, 81-82
8133חלק5
8139חלק18-20, 26-29, 31
8140חלק44
8147חלק2-3, 33, 38-39, 541, 4-5, 32, 34, 37, 40, 51-53, 55-56
8148חלק1-4, 42-43
8151חלק2-3, 5-6, 32, 351, 4, 7-8, 30-31, 33-34
8155חלק1, 9, 15, 24, 262-8, 10-14, 16, 18-19, 23, 25
8158חלק1, 9, 14, 292, 4, 6-7, 34
8159חלק25-26
8161חלק16, 18-202, 14, 21-22, 24-25
8164חלק15
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום הכנת תכנית ברשומות12/07/2001תאריך פרסום: 12/07/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5001. עמוד: 3292. שנה עברית: התשסא .
פרסום הכנת תכנית בעיתונים15/06/2001תאריך פרסום בעיתון: 12/06/2001. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2001. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2001. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית14/02/2001