כביש מס' 70, צומת אחיהוד, כניסה צפונית לתמרה, דרך המחצבה, שינוי למתאר.

תוכנית ג/ 10497

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כביש מס' 70, צומת אחיהוד, כניסה צפונית לתמרה, דרך המחצבה, שינוי למתאר.
מספר: ג/ 10497
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון מפורט לדרך מס' 70 בקטע שבין צומת אחיהוד לכניסה צפונית לתמרה, דרך מס' 70 מוגדרת עפ"י תמ"א 3 כדרך ראשית, הרחבת התוואי ל- 50 מ'. ההרחבה באה להקל בעומס התנועה הנובע בעיקר מהתנועה העוברת, שיפור צמתים קיימים תוך מתן גישה לכל הישובים ושימושי הקרקע לאורך הכביש.
להתיר את השטחים המיועדים להקמת גשרים, תעלות, גדרות, קירות תומכים, קירות אקוסטיים וכן לבצע כל עבודות חפירה, מילוי, הריסה וסלילה הכרוכים בסלילת הכביש.
לאפשר ביצוע תעלות ניקוז לאורך הדרך.
שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי, שטח פרטי פתוח, שטח ייעור, שטח נחל ומסילת ברזל לדרך חקלאית ולשטח לטיפול נופי וכן שינוי יעוד מדרך לשטח חקלאי ולדרך חקלאית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשר

תיאור המיקום:
דרך מספר 70 בקטע מאחיהוד עד תמרה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18080חלק51-4, 6
18081חלק149-10, 13
18091חלק4314, 18, 31, 34, 36-37
18093חלק8, 15, 19, 21, 24, 29
18094חלק16, 20, 25, 27
18503חלק5
18504חלק12
18510חלק1351-2, 9, 41, 131
18511חלק11-13
18512חלק14, 18, 24-26, 28
18513חלק231, 3, 18, 20, 22
18516חלק11, 15
18519חלק4829, 36, 52-53
18551חלק1, 4-5, 9-10, 20-22, 42-44, 50
18552חלק257, 16, 18-19
19615חלק8, 13-14
19616חלק14-16
19617חלק9, 176
19619חלק3829, 31, 33, 35, 37
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 129אחיהודשינוי
תוכניתג/ 4723חלוקת מחדש מגרשים מחדששינוי
תוכניתג/ 8052שנוי יעוד לתחנת דלק, יסעורשינוי
תוכניתג/ 6637מושב אחיהודשינוי
תוכניתג/ 8649שינוי יעוד לתחנת תדלוק בכניסה לדרך למחצבת נשר טמרה.שינוי
תוכניתג/ 8876תחנת תדלוק ושרותי דרך "דור" טמרהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים26/07/2002תאריך פרסום בעיתון: 25/07/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2002. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 25/07/2002. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום לאישור ברשומות21/05/2002תאריך פרסום: 21/05/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5076. עמוד: 2431. שנה עברית: התשסב .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/04/2002
החלטה בדיון באישור תכנית03/12/2001
החלטה בדיון בהתנגדויות03/12/2001
פרסום להפקדה ברשומות09/08/2001תאריך פרסום: 09/08/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5009. עמוד: 3532. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים13/07/2001תאריך פרסום בעיתון: 12/07/2001. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 12/07/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/06/2001
החלטה בדיון בהפקדה27/07/1999
קבלת תכנית15/01/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200200510/06/2002