כביש מס' 81

תוכנית 8/ 03/ 104

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: כביש מס' 81
מספר: 8/ 03/ 104
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ליעד את השטחים המסומנים בצבע אדום לסלילת כביש.
ב. ליעד את השטח המותחם להקמת גשרים, גשרונים, תעלות, גדרות,
קירות תומכים וכן לביצוע כל עבודות חפירה,
מילוי והריסה הכרוכים בסלילת הכביש.
ג. סגירה וביטול דרכים כנדרש על ידי התכנית.
ד. הסדר הסתעפויות וצמתים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביה

תיאור המיקום:
תוואי כביש מלאכי - אשדוד (כביש 81)

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית25/10/1971
פרסום להפקדה ברשומות03/12/1970תאריך פרסום: 03/12/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1677. עמוד: 423. שנה עברית: התשלא .
החלטה בדיון בהפקדה21/09/1970
קבלת תכנית03/07/1970
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200901202/11/2009