כביש מעלה ואדי חמרה

תוכנית ג/ 13465

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כביש מעלה ואדי חמרה
מספר: ג/ 13465
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התווית קטע דרך חדשה, מעלה ואדי חמרה, כחלק מתכנון מערכת דרכים חדשה בצפת.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןצפתצפתצפת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13091חלק13
13096חלק1
13704חלק101-10258-66, 68, 76-78, 105, 107-119, 121
13705חלק2
13706חלק2616-19, 23-25, 27-29, 31-32, 35, 37-41, 47-48, 62-63, 77-83, 91-99, 104
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3845שכונת מגורים רמת רזים - צפתשינוי
תוכניתג/ 552תכנית מתאר צפת ר -צפתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו21/01/2009
החלטה בדיון בוולק"ח03/05/2004
החלטה בדיון בהפקדה30/07/2003
קבלת תכנית23/10/2002