כביש מעלה סיירים אילת

תוכנית 12/ 03/ 130

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: כביש מעלה סיירים אילת
מספר: 12/ 03/ 130
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ליעד את השטחים המסומנים בצבע אדום לדרך וסלילת כביש.
ב. ליעד את השטח המותחם להקמת גשרים, גשרונים, תעלות, גדרות,
קירות תומכים וכן לביצוע כל עבודות חפירה,
מילוי והריסה הכרוכים בסלילת הכביש.
ג. סגירה וביטול דרכים כנדרש ע''י התכנית.
ה. הסדר הסתעפויות וצמתים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/07/1981תאריך פרסום: 20/07/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2739. עמוד: 2237. שנה עברית: התשמא .
פרסום לאישור בעיתונים24/05/1981תאריך פרסום בעיתון: 24/05/1981. תאריך פרסום בעיתון: 24/05/1981. תאריך פרסום בעיתון: 24/05/1981.
החלטה בדיון באישור תכנית23/02/1981
פרסום להפקדה בעיתונים21/09/1980תאריך פרסום בעיתון: 21/09/1980. תאריך פרסום בעיתון: 21/09/1980. תאריך פרסום בעיתון: 21/09/1980.
פרסום להפקדה ברשומות27/07/1980תאריך פרסום: 27/07/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2647. עמוד: 2146. שנה עברית: התשם .
החלטה בדיון בהפקדה26/05/1980
קבלת תכנית01/05/1980