כביש עוקף אגם צלמון צומת גולני קדרים, כביש מס' 65

תוכנית ג/ 2916

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כביש עוקף אגם צלמון צומת גולני קדרים, כביש מס' 65
מספר: ג/ 2916
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת כביש גשרים גשרונים תעלות, גדרות קירות
תומכים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגלילית מחוז צפוןמקומי - מחוזי מחוז הצפוןמקומית מחוזית מחוז הצפון

תיאור המיקום:
ישוב: תתת ???

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13615חלק
15420חלק
15421חלק
15526חלק
15527חלק
15528חלק
15529חלק
15588חלק
15589חלק
15591חלק
15592חלק
15603חלק
15604חלק
15611חלק
15612חלק
15613חלק
15614חלק
15683חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/10/1980תאריך פרסום: 16/10/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2664. עמוד: 179. שנה עברית: התשמא .
החלטה בדיון באישור תכנית09/01/1980
פרסום להפקדה ברשומות08/03/1979תאריך פרסום: 08/03/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2501. עמוד: 1173. שנה עברית: התשלט .
פרסום להפקדה בעיתונים08/03/1979תאריך פרסום בעיתון: 08/03/1979.
החלטה בדיון בהפקדה16/05/1977
קבלת תכנית19/03/1977