כביש עוקף באר - טוביה

תוכנית 8/ 02/ 101/ 47

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית דרך
שם: כביש עוקף באר - טוביה
מספר: 8/ 02/ 101/ 47
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לשינוי תוואי דרך עוקפת באר-טוביה
על ידי שינויים ביעודי קרקע וקביעת הוראות לביצוע הדרך
המקומית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביה

תיאור המיקום:
קטע: באר טוביה - עזריקם

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
319חלק67, 69
334חלק78, 83
358חלק78-8069, 75, 77, 81, 87
2495חלק62
2503חלק40-41, 49, 56
2541חלק2-3
2595חלק2-3, 8
2596חלק2513-14, 16-17, 19-21, 28
2598חלק26-27, 30-31
2599חלק6, 9-11, 14
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 02/ 101/ 34דרך מקומית עוקפת מושב באר טוביה (בין דרך מס' 3 לדרך מס' 4)שינוי
תוכנית8/ 03/ 115ישוב עזריקםשינוי
תוכנית8/ 02/ 101תכנית מתאר באר טוביהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/02/2004תאריך פרסום: 02/02/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5270. עמוד: 1820. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים16/01/2004תאריך פרסום בעיתון: 15/01/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/01/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/01/2004. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית15/09/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/07/2003
פרסום להפקדה ברשומות10/07/2003תאריך פרסום: 10/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5205. עמוד: 3435. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים27/06/2003תאריך פרסום בעיתון: 26/06/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/06/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/06/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/06/2003
החלטה בדיון בוולק"ח17/03/2003
החלטה בדיון בהפקדה18/11/2002
קבלת תכנית29/07/1999