כביש עוקף בני עיי"ש קטע מערבי

תוכנית 8/ 02/ 101/ 53

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כביש עוקף בני עיי"ש קטע מערבי
מספר: 8/ 02/ 101/ 53
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לסלילת דרך מקומית, המחברת את צומת כנות לכביש מס' 3922 על ידי שינויים ביעודי קרקע וקביעת הוראות לביצוע הדרך.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביה

תיאור המיקום:
מקום: קטע המחבר מכביש עוקף בני עייש לכיוון ביצרון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
486חלק56
489חלק1, 20, 22
2758חלק1
2764חלק2
2765חלק9-10
2774חלק13-14, 19
2775חלק1, 4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 02/ 101תכנית מתאר באר טוביהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/03/2004תאריך פרסום: 09/03/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5280. עמוד: 2256. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים20/02/2004תאריך פרסום בעיתון: 13/02/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט11/02/2004
החלטה בדיון באישור תכנית01/12/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/09/2003
פרסום להפקדה ברשומות14/09/2003תאריך פרסום: 14/09/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5224. עמוד: 4099. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים29/08/2003תאריך פרסום בעיתון: 28/08/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/08/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/08/2003. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט06/08/2003
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/08/2003
החלטה בדיון בוולק"ח06/01/2003
החלטה בדיון בהפקדה12/08/2002
קבלת תכנית13/05/2001