כביש עוקף נגבה

תוכנית 6/ 03/ 102/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כביש עוקף נגבה
מספר: 6/ 03/ 102/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להתויית דרך מקומית חדשה לקיבוץ נגבה, ע"י שינויים בייעודי קרקע, מ"אזור חקלאי" ו"אזור מבני משק" ל"דרך מוצעת", וקביעת הוראות לביצוע הדרך.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבנגבה

תיאור המיקום:
מועצה אזורית יואב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2863חלק13
2864חלק6-7, 23, 392-5, 8, 15, 21-22, 28-29, 33, 38, 40, 60-62
2865חלק6, 10, 14, 16, 19, 21
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 02/ 267שכונת מגורים בקיבוץ נגבהשינוי
תוכנית6/ 03/ 102/ 3קיבוץ נגבהשינוי
תוכנית6/ 03/ 102תכנית מפורטת של הקיבוץשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים15/02/2008תאריך פרסום בעיתון: 12/02/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/02/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/02/2008. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות19/09/2007תאריך פרסום: 19/09/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5719. עמוד: 27. שנה עברית: התשסח .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט14/08/2007
החלטה בדיון באישור תכנית18/06/2007
פרסום להפקדה ברשומות13/03/2007תאריך פרסום: 13/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5640. עמוד: 2002. שנה עברית: התשסז .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/02/2007
פרסום להפקדה בעיתונים16/02/2007תאריך פרסום בעיתון: 13/02/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/02/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/02/2007. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית13/02/2007
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט23/01/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/01/2007
החלטה בדיון בוולק"ח05/06/2006
החלטה בדיון בהפקדה15/11/2004
קבלת תכנית19/01/2003