כביש עוקף נטועה

תוכנית ג/ 6364

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כביש עוקף נטועה
מספר: ג/ 6364
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
סלילת כביש עוקף לישוב נטועה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףנטועה

תיאור המיקום:
ישוב: נטועה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19693חלק1, 16-17, 20-33, 41, 55-62, 66
19694חלק3-5, 15, 23-25, 30
19711חלק1-3, 5
19712חלק1, 3-5, 11
19713כל הגוש
19727חלק
19729חלק1-2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו04/01/2009
החלטה בדיון באישור תכנית08/01/1990
פרסום להפקדה ברשומות14/07/1989תאריך פרסום: 14/07/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3679. עמוד: 3659. שנה עברית: התשמט .
פרסום להפקדה בעיתונים26/06/1989תאריך פרסום בעיתון: 26/06/1989.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/03/1989
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו09/03/1989
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה09/03/1989
החלטה בדיון בהפקדה07/09/1988
קבלת תכנית04/07/1988