כביש עוקף רמת מגשימים

תוכנית ג/ 7588

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כביש עוקף רמת מגשימים
מספר: ג/ 7588
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
סלילת דרך חדשה מס' 92 , בקטע בין כביש הגישה לאבני
איתן לבין כביש הגישה לנטור, אשר תעקוף את רמת
מגשימים מצידו המערבי ותהווה בעתיד חלק מכביש המרכזי
ברמת הגולן.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגולןגולןרמת מגשימים

תיאור המיקום:
ישוב: רמת מגשימים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20000חלק4, 12-13, 16-17, 39-41, 46, 48, 68
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות07/01/1993תאריך פרסום: 07/01/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4073. עמוד: 970. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים08/12/1992תאריך פרסום בעיתון: 08/12/1992.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/09/1992
החלטה בדיון בהפקדה24/06/1992
קבלת תכנית15/12/1991