כביש רוגלית - עין צורים

תוכנית מי/ 158

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כביש רוגלית - עין צורים
מספר: מי/ 158
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהנוה מיכאל
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית25/04/1971