כביש שזפון מצפה

תוכנית 12/ 03/ 128

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: כביש שזפון מצפה
מספר: 12/ 03/ 128
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ליעד את השטחים המסומנים בצבע אדום לדדרך וסלילת כביש.
ב. ליעד את השטח המותחם להקמת גשרים, גשרונים, תעלות, גדרות,
קירות תומכים וכן לצבוע כל עבודות חפירה,
מילוי והריסה הכרוכים בסילת הכביש.
ג. סגירה וביטול דרכים כנדרש על ידי התכנית.
ד. הסדר הסתעפויות וצמתים.
ה. לשמש גישה למתקני פיתוח בנגב.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/02/1981תאריך פרסום: 19/02/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2692. עמוד: 1093. שנה עברית: התשמא .
פרסום לאישור בעיתונים11/01/1981תאריך פרסום בעיתון: 11/01/1981. תאריך פרסום בעיתון: 11/01/1981. תאריך פרסום בעיתון: 11/01/1981.
החלטה בדיון באישור תכנית28/05/1980
פרסום להפקדה ברשומות22/11/1979תאריך פרסום: 22/11/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2581. עמוד: 352. שנה עברית: התשם .
פרסום להפקדה בעיתונים18/10/1979תאריך פרסום בעיתון: 18/10/1979. תאריך פרסום בעיתון: 18/10/1979. תאריך פרסום בעיתון: 18/10/1979.
החלטה בדיון בהפקדה24/09/1979
קבלת תכנית01/09/1979