כביש שילת בית אריה.

תוכנית גז/ 159/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: כביש שילת בית אריה.
מספר: גז/ 159/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ליעד את השטחים המסומנים בצבע אדום לדרך וסלילת
כביש.
ב. ליעד את השטח המוחתם להקמת גשרים גשרונים, תעלות,
גדרות, קירות תומכים, וכן לביצוע כל עבודות חפירה
מילוי והריסה הכרוכים בסלילת הכביש.
ג. הסדר הסתעפויות וצמתים.
ד. שינוי חלק מאזור התעשיה לדרך.
ה. שינוי חלק מאזור ציבורי פתוח לדרך.
ו. שינוי חלק מאזור חקלאי לדרך.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעיןשילת

תיאור המיקום:
ישוב: שילת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5633חלק
5635חלק
5636חלק
5637חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 159מושב שילתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/10/1989תאריך פרסום: 29/10/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3711. עמוד: 288. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה בעיתונים06/01/1988תאריך פרסום בעיתון: 06/01/1988.
קבלת תכנית10/08/1983