כביש שרות לצד כביש 806, שינוי למתאר, עילבון

תוכנית ג/ 10675

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כביש שרות לצד כביש 806, שינוי למתאר, עילבון
מספר: ג/ 10675
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
צמצום רוחב רצועת דרך אזורית - כביש 806, הוספת דרך
שירות ממזרח לה, וקביעת רצועה משולבת למסחר ומגורים
לצידה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיעילבוןעילבון

תיאור המיקום:
ישוב: עילבון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15408חלק149-150, 152-153, 155-15674-75, 82-85, 126, 128-130, 151, 154, 157
15409חלק51, 57, 59, 63, 65, 68-69, 74
15410חלק29, 33-38, 49
15411חלק301-3, 13-14, 27-29, 57-58, 60
15412חלק2, 44-45, 58
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 2908שנוי יעוד למסעדה -עילבוןשינוי
תוכניתג/ 2907חלוקת מגרשים בכפר עילבוןשינוי
תוכניתג/ 5516תכנית מתאר עילבוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות27/06/2012
פרסום להפקדה בעיתונים22/09/2006תאריך פרסום בעיתון: 21/09/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/09/2006. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 22/09/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2006
פרסום להפקדה ברשומות09/08/2006תאריך פרסום: 09/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5563. עמוד: 4561. שנה עברית: התשסו .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט28/06/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/06/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/03/2005
החלטה בדיון בוולק"ח19/07/2004
החלטה בדיון בהפקדה17/05/2004
קבלת תכנית24/05/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות201201927/06/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות201100612/04/2011
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200900213/01/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200801801/07/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200702821/08/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200701415/05/2007
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים65530/08/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לקוי בנין200600131/01/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח19219/07/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200401017/05/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200302003/09/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200201927/11/2002