כביש 35 - קטע פלוגות קרית גת

תוכנית 6/ 03/ 131/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: כביש 35 - קטע פלוגות קרית גת
מספר: 6/ 03/ 131/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון חיבור חדש בין דרך מס' 35 ל"דרך דרום" -
קרית גת, על ידי שינויים ביעודי קרקע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבורדון

תיאור המיקום:
ישוב: ?
צומת דרך הדרום - קרית גת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3080חלק15, 19-21
34103חלק18
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/05/1997תאריך פרסום: 04/05/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4518. עמוד: 3363. שנה עברית: התשנז .
פרסום לאישור בעיתונים25/04/1997תאריך פרסום בעיתון: 25/04/1997.
החלטה בדיון באישור תכנית06/01/1997
פרסום להפקדה ברשומות13/10/1996תאריך פרסום: 13/10/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4448. עמוד: 186. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים13/10/1996תאריך פרסום בעיתון: 13/10/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/09/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו16/09/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה16/09/1996
החלטה בדיון בהפקדה22/07/1996
קבלת תכנית02/03/1993