כביש 4 דרום קטע 2 - מנחת

תוכנית 13138

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כביש 4 דרום קטע 2 - מנחת
מספר: 13138
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לסלילת קטע 2 בכביש 4 דרום בשכונת מנחת בירושלים

עיקרי ההוראות:
א. קביעת תאווי הדרך , כולל גשרים ומעברים עיליים , מעל דרכים ומסילת רכבת .
ב. הסדרת תנועת הולכי רגל ורוכבי אופניים .
ג. קביעת מגרשים ושימושים מותרים לתאי השטח השונים .
ד. קביעת הוראות לגשרים ומעברים עיליים .
ה. קביעת בינוי תלת מימדי לצורך הפרדת מפלסים .
ו. קביעת הוראות בדבר עיצוב נופי ופיתוח השטח בהתאם לנספח הפיתוח.
ז. קביעת תנאים למתן היתר הבניה לסלילת הדרך .
ח. קביעת הנחיות סביבתיות .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםאגודת ספורט בית"ר, דרך בנבנישתי דוד

תיאור המיקום:
שכונת מנחת , רחוב אגודת ספורט ביתר . השטח שבין קניון מלחה , והגן הטכנולוגי במערב , אצטדיון מלחה במזרח ושכונת שרפת בדרום .
קואורדינטה X 218/125
קואורדינטה Y 628/350
שרפת גוש 2 לא מוסדר
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30277חלק37-38
30429חלק17, 19, 21, 24, 337-9, 26, 28, 32, 38, 40-41
30459חלק14, 225-6, 8, 17
30928חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/05/2011תאריך פרסום: 04/05/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6231. עמוד: 3956. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים25/03/2011תאריך פרסום בעיתון: 24/03/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/03/2011. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 25/03/2011. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט13/03/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/03/2011
החלטה בדיון בהתנגדויות07/12/2010
פרסום להפקדה ברשומות16/09/2010תאריך פרסום: 16/09/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6135. עמוד: 14. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2010
פרסום להפקדה בעיתונים06/08/2010תאריך פרסום בעיתון: 04/08/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/08/2010. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 06/08/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט06/08/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/08/2010
החלטה בדיון במועצה הארצית20/10/2009
החלטה בדיון בהפקדה16/06/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/04/2009
קבלת תכנית10/09/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה