כביש 461

תוכנית תתל/ 3/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית לתשתית לאומית
שם: כביש 461
מספר: תתל/ 3/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. קביעת הוראות לצורך התווית דרך דו מסלולית מס' 461 בין מחלף כח המתוכנן על כביש מס' 6, במזרח, לבין מחלף הטייסים המוצע על כביש מס' 40 במערב.
2. ביטל דרך מס' 46 ומחלף שנקבעו בתמ"א/3.
3. ייעוד שטחים לדרך ולמתקני דרך, לרצועת תשתיות, לשטח לתכנון בעתיד וביטול דרכים.
4. קביעת אמצעים לצורך מיתון השפעות שליליות אפשריות על הסביבה ואיכות החיים.
5. קביעת הוראות בדבר ביצוע דרכים חקלאיות ומעברים חקלאיים.
6. הטלת מגבלות בניה על שטחים הסמוכים לכביש המוצע.
7. קביעת עקרונות בינוי ופיתוח לדרך, לרבות פיתוח ושיקום נופי וסביבתי.
8. קביעת עקרונות למסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע התוכנית והגדרת תכולתם.
9. קביעת שלביות ביצוע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון מאושר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזיהוד-נווה אפריים
מרכזחבל מודיעין
מרכזגלילית מחוז המרכז

תיאור המיקום:
כביש מס' 461, מהווה חלק ממערכת כבישי הרוחב של מדינת ישראל, בין כביש מס' 40 - מחלף הטייסים, לכביש מס' 6 - מחלף כח. התוואי עובר מצפון ובסמוך לישובים בני-עטרות וגבעת כח.
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול , ובמקרה של אי התאמה בין רשימת הגושים והחלקות לבין המסומן בתשריט יגבר המסומן בתשריט.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4033חלק20-21
4035חלק10-131-9, 14-19, 54, 57, 110
6242חלק31, 33-36, 39, 45, 47-48
6244חלק3, 23, 274, 6-18, 20, 25, 28
6245חלק1-16, 18, 23, 28
6300חלק16-18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 41
6308חלק52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 6870, 119
6309חלק122110, 121, 123-125, 130
6310חלק1-10, 53, 56, 66, 68, 71, 7711-24, 58
6709חלק4847
6710חלק51-53, 68, 70, 72-74, 77-79
6711חלק1, 11, 14-15, 461, 472, 528
7287חלק11-12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמשמ/ 37שינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתמשמ/ 54שינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםשינוי
תוכניתתממ/ 3/ 21תכנית מתאר מחוזית -מחוז מרכז- שינוי מס' 21שינוי
תוכניתתמא/ 4/ 2תכנית מתאר ארצית חלקית-נמל תעופה בן גוריון-שינוי מס' 2שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/09/2004תאריך פרסום: 07/09/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5434. עמוד: 4029.
רישום החלטת הממשלה על אישור תכנית01/08/2004תאריך ישיבה: 01/08/2004. מס' ישיבה: 45. מס' ישיבה: 45.
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה27/06/2004
החלטה בדיון בהערות ובתגובות/העברה לממשלה14/06/2004
רישום נתוני פרסום בעיתונות על העברה להערות והשגות23/04/2004תאריך פרסום בעיתון: 01/04/2004. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 01/04/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/03/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/04/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/04/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה-הוגש תסקיר04/12/2003
פרסום הכנת תכנית בעיתונים25/04/2003תאריך פרסום בעיתון: 10/04/2003. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 16/04/2003. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2003. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 16/05/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/04/2003. עיתון: הצופה.
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה08/04/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף08/04/2003
קבלת תכנית בות"ל27/10/2002