כביש 57 - עוקף כפר יונה

תוכנית מח/ 137/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית דרך
שם: כביש 57 - עוקף כפר יונה
מספר: מח/ 137/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ליעד שטחים המסומנים בצבע אדום לדרכים ומחלפים.
ב. ליעד שטחים המסומנים בצבע אדום להקמת גשרים, גשרונים, תעלות, גדרות,
קירות וכל עבודה אחרת הדרושה לסלילת כבישים.
ג. ליעד שטחים המסומנים בצבע ירוק ופסים אלכסוניים אדומים לפיתוח נופי.
ד. ליעד רצועה המסומנת בקווים שחורים אלכסוניים עבור מתקני חשמל.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפר
מרכזלב השרון
מרכזשרונים

תיאור המיקום:
כביש 57 - עוקף כפר יונה.ממחלף מ"ק 21 עד לבארותיים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8115חלק4-6, 8, 28-30, 33
8117חלק1
8118חלק50-51, 59-623-5, 18, 20, 26, 30, 43, 45, 48, 52, 58
8119חלק2-3, 5, 461, 42, 44, 50
8120חלק3, 91-2, 4, 14, 20
8130חלק3321, 23, 31, 34, 36, 38
8132חלק60, 80, 8324, 57, 61-62, 81-82
8133חלק5
8147חלק51, 5437-41, 50, 52-53, 55, 74
8148חלק31-2, 4, 41-43
8151חלק2-3, 5-6, 32, 351, 4, 7-8, 30-31, 33-34
8158חלק14, 294, 6-7, 37, 43
8159חלק25-26, 30
8503חלק8280-81
8504חלק34-35, 38, 4236-37, 41
8558חלק2111-20
8690חלק3529-30, 32
8692חלק11-12, 16, 198-10, 13, 17-18, 20-23
8792חלק199
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 142תכנית שינוי למתאר למושב חניאל בהתאם לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965.שינוי
תוכניתעח/ 61המוביל הארצישינוי
תוכניתצש/ בת/ 40/ 5אזור התעשיה ליד תנובות.שינוי
תוכניתצש/ 40/ 3.שינוי
תוכניתמשמ/ 77שינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתמשמ/ 135צששינוי
תוכניתמשמ/ 133שינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתמשמ/ 20שינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתמח/ 128/ אדרך מס' 562 בין קדימה לדרך מס' 57.שינוי
תוכניתמשמ/ 155ניצני עוזשינוי
תוכניתהצ/ מק/ 2/ 1/ 186שינוי קו בנין לאורך כביש 57שינוי
תוכניתהצ/ 150מתאר כפר-יונהשינוי
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/03/2010תאריך פרסום: 24/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6073. עמוד: 2406. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים26/02/2010תאריך פרסום בעיתון: 23/02/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/02/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/02/2010. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 26/02/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט17/01/2010
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה30/11/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/11/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות05/09/2004
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/10/2003
פרסום להפקדה ברשומות01/10/2003תאריך פרסום: 01/10/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5228. עמוד: 17. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים12/09/2003תאריך פרסום בעיתון: 11/09/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/09/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/09/2003. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 11/09/2003. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט07/09/2003
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו31/08/2003
החלטה בדיון בוולק"ח05/06/2002
החלטה בדיון בהפקדה19/12/2001
קבלת תכנית13/11/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים109130/11/2009
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200402405/09/2004
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200400315/02/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים35530/10/2003
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200300312/02/2003
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200300115/01/2003
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200202325/12/2002
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200201604/09/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים45915/07/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים45703/06/2002
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה