כביש 7 (41) - באר טוביה

תוכנית ד/ 8/ 02/ 101/ 26/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כביש 7 (41) - באר טוביה
מספר: ד/ 8/ 02/ 101/ 26/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ליעד שטח לדרך מהירה בהתאם לתכנית המתאר הארצית לדרכים.
ב. לשנות יעוד קרקע חקלאית לדרך אשר בה יכללו:
מסעדות, גשרים וגשרונים, תעלות למניקוז ומעבירי מים,
קירות תומכים ועיצוב נופי ככל שהדברים כרוכים בסלילת דרך.
ג. להסדיר מחלפים, צמתים והסתעפויות בתחומה של התכנית.
ד. לקבוע הוראות מגבלות לשימושי קרקע הנובעות מהדרך.
ה. לקבוע קוי בנין.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביה

תיאור המיקום:
בקטע שבין מחלף אשדוד למחלף גדרה כולל
מחלף חפץ חיים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2247חלק2, 8-10, 18
2249חלק2-5, 7
4990חלק33, 351-6, 13, 32, 34
4991חלק4-5, 16, 18
5007חלק7, 45-468, 41-43
5008חלק18, 57
5015חלק11
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום הכנת תכנית ברשומות13/03/2003תאריך פרסום: 13/03/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5166. עמוד: 1840. שנה עברית: התשסג .
פרסום הכנת תכנית בעיתונים21/02/2003תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/02/2003. עיתון: עיתון מקומי א.
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית12/08/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200201012/08/2002