כביש 77, דרכי שרות לחקלאות בקטע צומת ציפורית-צומת בית רימון

תוכנית ג/ 13776

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: כביש 77, דרכי שרות לחקלאות בקטע צומת ציפורית-צומת בית רימון
מספר: ג/ 13776
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הקצאת שטחים לדרכים חקלאיות במקביל לכביש 77 לשירות בעלי החלקות הגובלות בדרך.
2. לשנות את יעוד הקרקע מדרך קיימת ומשטח חקלאי לדרך חקלאית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנצרת עילית
צפוןמבוא העמקים

תיאור המיקום:
צומת ציפורית - צומת בית רימון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17464חלק101, 103-104, 106-107, 109, 111, 114, 117, 121, 128, 130, 134, 141
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ בת/ 125איזור תעשיה ציפורית - שלב א'שינוי
תוכניתג/ 1875כביש חיפה טבריה קטע הסוללים צומת גולנישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות08/02/2010תאריך פרסום: 08/02/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6061. עמוד: 1854. שנה עברית: התשע .
פרסום תכנית לדחייה בעיתונים29/01/2010תאריך פרסום בעיתון: 28/01/2010. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/01/2010. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 29/01/2010. עיתון: כל אל ערב.
החלטה בדיון בהתנגדויות06/07/2009
פרסום להפקדה ברשומות18/02/2004תאריך פרסום: 18/02/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5273. עמוד: 1920. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים30/01/2004תאריך פרסום בעיתון: 29/01/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/01/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 30/01/2004. עיתון: כל אל ערב.
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/01/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/11/2003
החלטה בדיון בהפקדה05/03/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/02/2003
קבלת תכנית11/02/2003
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית