כביש 9

תוכנית תתל/ 4/ 3/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית לתשתית לאומית
שם: כביש 9
מספר: תתל/ 4/ 3/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. קביעת הוראות לצורך התווית דרך דו מסלולית מס' 9 בקטע שבין כביש מס' 444 במזרח, לבין כביש מס' 2 במערב.
2. תכנון מבני הדרך לאורך כביש 9, לרבות הוספת מחלף חדרה דרום.
3. ייעוד שטחים לדרך ולדרך ממונהרת בגן לאומי.
4. קביעת אמצעים לצורך מיתון השפעות שליליות אפשריות על הסביבה ואיכות החיים.
5. קביעת הוראות בדבר ביצוע דרכים חקלאיות ומעברים חקלאיים.
6. הטלת מגבלות בניה על שטחים הסמוכים לדרך המוצעת.
7. קביעת עקרונות בינוי ופיתוח לדרך, לרבות פיתוח ושיקום נופי וסביבתי.
8. קביעת עקרונות למסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע התוכנית והגדרת תכולתם.
9. קביעת התניות ושלביות ביצוע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחדרהחדרה
חיפהמנשה-אלונהמנשה
מרכזעמק חפרעמק חפר
מרכזשרוניםאליכין

תיאור המיקום:
מרחבי תכנון: חדרה, שרונים, עמק חפר, מנשה.
תחום התכנית:
כביש מס' 9, המהווה חלק ממערכת כבישי הרוחב של מדינת ישראל, בין כביש מס' 444 במזרח לכביש מס' 2 במערב. התוואי עובר בסמוך או בתוך שטחי הישובים: מאור, שדה יצחק, חדרה, קיבוץ גבעת חיים, אליכין, חרב לאת, אזור תעשיה עמק חפר ומכמורת.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7722חלק24-25, 30-32, 39, 4919, 21-23, 26-29, 37-38, 40-48, 50, 70-73, 76
7728חלק14-16, 23-25, 73, 77-78
7729חלק23, 7-8, 16-17
7888חלק18, 25-28, 3311-16, 19-21, 29-31, 38
7889חלק56, 61, 88-89, 9755, 57-60, 62-63, 82-87, 90, 101-103, 107
7890חלק116, 118, 123
7920חלק162, 7, 12, 14-15
7921חלק108
7923חלק70, 72, 76-77, 91
8367חלק32-36, 51, 5623-30, 37-39, 42-43, 47, 50
8379חלק10, 55, 91-9254, 89-90
8380חלק1-2, 313, 6, 8, 11, 15, 18-20, 29
8387חלק7
8388חלק3, 5, 9
8389חלק3, 68, 7348-51, 64-67, 69
8390חלק21-22
8391חלק8
8394חלק13, 1812, 14, 20
8395חלק195, 20, 92-94
8414חלק263, 283-284102
8800חלק1-2, 5
8960חלק164-5, 8, 10-11, 13-14
10039חלק29
10040חלק40, 43-4416-21, 24-25, 27, 29-34, 39, 41-42, 45-48, 53
10043חלק3816-17, 24, 27, 36-37
10044חלק161-3, 6, 8-11, 13, 20-21
10045חלק3, 5, 10-11, 25, 32-34, 36, 39, 41, 47, 50, 55-56, 58-59, 63, 66, 68, 73-74, 77, 80-827-8, 13-15, 19, 26-29, 35, 40, 43, 51, 57, 60-62, 67, 69-70, 75-76, 78-79
10046חלק21, 26-27, 29-304, 18-19, 22, 24-25, 28
10047חלק45, 497, 10, 12, 14-15, 35-37, 41, 44, 48
10404חלק12, 14, 18-25, 32, 34, 37
10405חלק4, 8-9, 1510-11, 14, 17-22
10406חלק4, 6-11
10577חלק26, 34
10578חלק18-287-17, 29-30
10583חלק49, 614, 8-9, 30, 34, 45-46, 52-54, 57, 60
10584חלק134, 11-12, 14
10585חלק11, 14-15, 19, 21
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 8תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוףאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 29תכנית מתאר ארצית לאתרי הנצחה למחוזות ירושלים וחיפהאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/09/2005תאריך פרסום: 07/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 4534. עמוד: 4029.
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה10/07/2005
רישום החלטת הממשלה על אישור תכנית10/07/2005תאריך ישיבה: 10/07/2005. מס' ישיבה: 45. מס' ישיבה: 45.
החלטה בדיון בהערות ובתגובות/העברה לממשלה20/12/2004
רישום נתוני פרסום ברשומות על העברה להערות והשגות02/11/2004
רישום נתוני פרסום בעיתונות על העברה להערות והשגות13/09/2004תאריך פרסום בעיתון: 09/09/2004. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 08/09/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/09/2004. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 10/09/2004. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 13/09/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה-הוגש תסקיר05/07/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/04/2003
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה01/04/2003
פרסום הכנת תכנית בעיתונים14/03/2003תאריך פרסום בעיתון: 06/03/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2003. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2003. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 09/03/2003. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 10/03/2003. עיתון: עיתון יומי.
קבלת תכנית בות"ל27/10/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לאישור מסמכים לפני ביצוע201201910/09/2012
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה הארצית לתו"ב של תשתיות לאומיות201201411/06/2012
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לאישור מסמכים לפני ביצוע201201211/06/2012
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה הארצית לתו"ב של תשתיות לאומיות201100828/11/2011
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לאישור מסמכים לפני ביצוע201100314/03/2011
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה הארצית לתו"ב של תשתיות לאומיות200401120/12/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה להשגות200400515/12/2004
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200402301/11/2004
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב70325/10/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה הארצית לתו"ב של תשתיות לאומיות200400705/07/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה הארצית לתו"ב של תשתיות לאומיות200200309/12/2002