כבישי גישה, מצפה אבי"ב - תכנית המתאר.

תוכנית ג/ 10164

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כבישי גישה, מצפה אבי"ב - תכנית המתאר.
מספר: ג/ 10164
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הפקעת חלקות מזערית לצרכי מעבר כבישים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבמצפה אבי"ב

תיאור המיקום:
ישוב: מצפה אבי''ב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18558חלק1, 8
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו24/02/1998
החלטה בדיון בהפקדה24/12/1997
קבלת תכנית22/09/1997
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200900818/03/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200302612/08/2003