כברי - אזור מסחרי

תוכנית ג/ 11000

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: כברי - אזור מסחרי
מספר: ג/ 11000
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח חקלאי למרכז מסחרי ותחנת תדלוק,
מבני ציבור, ספורט, חקלאי מיוחד (חממה), שטח ציבורי
פתוח והתווית דרכים וחניות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרכברי

תיאור המיקום:
ישוב: כברי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18155חלק98, 101, 110
18369חלק14, 39-40, 43, 52
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית09/11/1998