כהן אברהם וראובן, גוש 11303 חלקה 15, זכרון יעקב

בקשה ועדה מקומית 1 - 571/ 33/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: כהן אברהם וראובן, גוש 11303 חלקה 15, זכרון יעקב
מספר: 1 - 571/ 33/ 13
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שיפוץ ותוספת במבנה לשימור

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהשומרוןזכרון יעקבזכרון יעקבהמיסדים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11303חלק15
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות200500401/03/2005