כוכב יאיר, רח' אגוז - בריכת שחיה

תוכנית ממ/ מק/ 9124

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כוכב יאיר, רח' אגוז - בריכת שחיה
מספר: ממ/ מק/ 9124
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התרת בריכת שחיה פרטית לפי הוראות תכנית מפורטת ממ/ 9001/ 1.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמצפה אפקכוכב יאירכוכב יאיראגוז
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8930חלק155
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתממ/ 9001/ 1בניית בריכות שחיה פרטיות בכל שטחי המגורים.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/06/2004תאריך פרסום: 30/06/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5309. עמוד: 3295. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2003
פרסום להפקדה ברשומות12/06/2003תאריך פרסום: 12/06/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5193. עמוד: 2738. שנה עברית: התשסג .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200302130/06/2003