כורדני - שינוי מיקום בריכה ארעית למי נגר

תוכנית ק/ 408/ ג/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: כורדני - שינוי מיקום בריכה ארעית למי נגר
מספר: ק/ 408/ ג/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי מיקום בריכת איגום ארעית למי נגר.

עיקרי ההוראות:
- שינוי מיקום בריכת איגום ארעית למי נגר ממגרש מ.צ.1 למגרש מ.צ.2 - הסדרת מצב קיים.
- שינוי נספח ניקוז של תכנית ק/ 408/ ג בהתאם לכך.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהקריותקרית מוצקיןקרית מוצקין

תיאור המיקום:
מחנה כורדני, צפון קרית מוצקין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10420חלק6
10421חלק225-239, 29111, 64, 222
10423חלק60, 62, 73-16134, 41, 50
10426חלק593-606, 608-642, 644, 646-669, 673, 675-676353, 562
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתק/ 408כורדני 1998 .כפיפות
תוכניתק/ 408/ גכורדני - שלב א'שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט07/11/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/10/2012
החלטה בדיון באישור תכנית18/07/2012
לא הוגשו התנגדויות14/05/2012
פרסום להפקדה ברשומות24/04/2012תאריך פרסום: 24/04/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6404. עמוד: 3521. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר17/04/2012
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית14/03/2012
פרסום להפקדה בעיתונים02/03/2012תאריך פרסום בעיתון: 28/02/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 28/02/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/03/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט15/02/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/02/2012
החלטה בדיון בהפקדה03/11/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף19/09/2010
קבלת תכנית31/05/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה